REE KOHL A PACK DE SO – LIVE IN AMERICA SONA K TRONA (Cantautor Rock)

El músic barceloní Jordi Ricol, artísticament Ree Kohl, es conegut per altres projectes com Syd Barretina on reversiona les peces més conegudes de l’univers de Pink Floyd d’una manera minimalista. A més és el vocalista del grup tribut a Judas Priest, Killing Machine.

Ara presenta un nou disc com a ree Kohl on el pop rock d’autor n’és el protagonista absolut. A l’estiu de 2010 va recórrer els Estats Units amb la seva guitarra presentant el seu repertori en clau intima per petits locals i aquest CD n’és el resultat, un directe apassionat d’un autor que malgrat no captivarà a les masses s’està creant una petita i fidel legió de seguidors.

<<CAT>> – PACK DE SO. Any XVII nº 106 Setembre 2012


REE KOHL EN PACK DE SO – LIVE IN AMERICA SONA K TRONA (Cantautor Rock)

El músico barcelonés Jordi Ricol, artísticamente Ree Kohl, es conocido por otros proyectos como Syd Barretina donde reversiones las piezas más conocidas del universo de Pink Floyd de una manera minimalista. Además es el vocalista del grupo tributo a Judas Priest, Killing Machine.

Ahora presenta un nuevo disco como Ree Kohl donde el pop rock de autor es el protagonista absoluto. En verano de 2010 recorrió los Estados Unidos con su guitarra presentando su repertorio en clave íntima por pequeños locales y este CD es el resultado, un directo apasionado de un autor que a pesar de que no cautivará a las masas, se está creando una pequeña y fiel legión de seguidores.

<<ESP>> PACK DE SO. Año XVII n º 106 Septiembre 2012

1 58 59 60 61 62 75